Mielipidekirjoitus Uusimaassa 2.3.2016: Opetustyö muutoksen myllerryksessä

Olemme Porvoon Kokoomuksessa pohtineet koulujen haasteita selvitä tulevista vuosista. Opetuksesta on säädetty perustuslaissa ja se on yksi kunnan tärkeimmistä ja vaativimmista tehtävistä. Kun valtionosuudet pienenevät entisestään, jopa miljoonia, on pakko miettiä, miten huolehtia opetuksesta ja koulutuksesta parhaalla mahdollisella tavalla. Uusi