Ikäihmisille neuvola

Nyt kun Sotea valmistellaan kovalla kiireellä, niin meidän porvoolaisten kannattaa muistaa että meillä on täällä hyvin toimiva Porvoon sairaala. Vaikka synnytykset valitettavasti loppuvatkin niin jäljelle jää vielä paljon hyvin toimivia erikoisaloja, joiden toimintaa tulee ja kannattaa kehittää edelleen ja jopa aloittaa jotain uutta. Tästä esimerkkinä ovat silmäsairaalan ja palliatiivisen toiminnan aloittaminen. Pitkän työurani Porvoon sairaalassa tehneenä tiedän, että sairaalassa on erittäin hyvä ja motivoitunut henkilökunta joka osaa ja haluaa kehittää ja tehdä työtä potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi.

Olen Porvoon kaupungin vanhusneuvoston jäsen ja siellä olemme keskustelleet ikäihmisten neuvolan toiminnan tarpeesta. Kannatan lämpimästi ajatusta neuvolan perustamisesta. Neuvolassa voitaisiin tehdä terveystarkastuksia, verenpaineen seurantaa, ottaa joitain verikokeita, tarkistaa lääkityksiä ja ravitsemustilaa. Tosiasia on että monen ikäihmisen ja vanhuksen ravitsemustila on huono ja tämä voi osaltaan johtaa siihen että ihminen joutuu jopa sairaalahoitoon. Neuvolatoiminta vapauttaisi resursseja esim. erikoissairaanhoidossa  ja terveyskeskuksissa ja toisi näin säästöjä, joita niin kipeästi kaivataan.

Irmeli Hoffren
sairaanhoitaja (KOK)
kuntavaaliehdokas nro 61

Ikäihmisille neuvola