Aloitteita kaupungin kehittämiseksi turvallisemmaksi ja viihtyisemmäksi

Kaupunginvaltuutettu, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Grönman on tehnyt 3 aloitetta, joiden tavoitteena on parantaa kaupungin vesiliikenteen turvallisuutta sekä kaupungin keskustan että saariston vapaa-ajan rakentamisen kehittämistä.

 

Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Nina Uski teki aloitteen koululaisten omaisuuden turvaamiseen kouluissa. Ninan aloitteen mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Nuorilla pitää olla mahdollisuus säilyttää oma omaisuus turvassa yläkouluissa ja lukiossa.

 

Aloitteita kaupungin kehittämiseksi turvallisemmaksi ja viihtyisemmäksi