PORVOON KOKOOMUKSELLE JA KRISTILLISDEMOKRAATEILLE YLI 30 UUTTA PÄÄTTÄJÄÄ

KOK-KD valtuustoryhmä esittää syksyllä käynnistyvään valtuustokauteen yli 30 uutta luottamushenkilöä.
KOK-KD:llä on yhteensä 10+1 kaupunginvaltuutettua, joista 4 on uusia valtuutettuja. Luottamushenkilöitä ehdotetaan sekä varsinaisia että varajäseniä lautakuntiin, jaoksiin, konserniyhtiöihin ja liikelaitoksiin sekä Uudenmaan piirin ylikunnallisiin luottamustehtäviin.
”Olemme iloisia, että meillä oli niin paljon osaavia asiantuntijoita kuntavaaliehdokkaina, jotka ovat kiinnostuneita erilaisista luottamustehtävistä”, iloitsee Porvoon Kokoomuksen puheenjohtaja Hilkka-Leena Orava, joka itsekin tuli valituksi valtuustoon.
”On tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee mukaan osallistumaan päätöksentekoon. Se innostaa jatkossakin olemaan mukana vaaleissa ehdolla, kun pääsee vaikuttamaan oman kaupunkinsa asioihin. Avainasioita paikkoja ratkaistaessa olivat ehdokkaiden asiantuntijuus ja osaaminen”, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi esitetty Jorma
Wiitakorpi.
DI, hallitusammattilainen Jorma Wiitakorpi sai eniten ääniä Porvoon Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaista, ja valittiin ensi kertaa valtuustoon.


PORVOON KOKOOMUKSEN JA KRISTILLISDEMOKRAATTIEN
LUOTTAMUSHENKILÖESITYS VALTUUSTOKAUDELLE 2021-2025

Valtuusto
1. VPJ: Markku Välimäki


Kaupunginhallitus
PJ: Jorma Wiitakorpi, varaj. Janne Ranta
j. Nina Uski, varaj. Irmeli Hoffren,
j. Nea Hjelt, varaj. Hilkka-Leena Orava

Kaupunkikehityslautakunta
VPJ: Silja Metsola, varaj. Hanna Virtanen
j. Jarmo Grönman, varaj. Pekka Ijäs KD,
j. Seppo Ijäs, varaj. Pekka Malin


Sivistyslautakunta
j. Janne Ranta, varaj. Juho Tanska
j. Hilkka-Leena Orava, varaj. Sari Glad
j. Juha Aaltonen, varaj. Tommi Kanon

Sosiaali- ja terveyslautakunta
j. Irmeli Hoffren, varaj. Reijo Mokka
j. Jeanette Broman, varaj. Tinja Toivonen
j. Jere Riikonen KD, varaj. Pirkko Parjanen, KD


Rakennus- ja ympäristölautakunta
VPJ: Tom Blomqvist, varaj. Aleksi Lehtonen
j. Juho Tanska, varaj. Pekka Malin
j. Hannele Luukkainen, varaj. Minna Raumanni


Tarkastuslautakunta
PJ: Juha Kittilä, varaj. Jarkko Ilomäki
j. Piia Malmberg, varaj. Gunilla Partanen


Keskusvaalilautakunta
PJ: Petri Peltonen, varaj. Raakel Inkeri

Porvoon Energia Oy, hallitus
VPJ: Silja Metsola


Porvoon Sähköverkko, hallitus
PJ: Silja Metsola


A-Asunnot Oy, hallitus
PJ: Jarmo Grönman


Careeria Oy, hallitus
j: Markku Välimäki

Liikelaitos Tilapalvelut
j. Sari Glad, varaj. Minttu Helanne


Porvoon Vesi 
PJ: Jere Riikonen KD, varaj. Aleksi Lehtonen


Ruotsinkielinen koulutusjaos
Vpj Linda Sundelin (ent. Sonntag), varaj. Jeanette Broman
j. Seppo Ijäs , varaj. Zacharias Smouni


Suomenkielinen koulutusjaos
PJ Hilkka-Leena Orava, varaj. Jonna Forsblom
j. Tommi Kanon, varaj. Asko Laaksonen


Porvoo Event Factory Oy Ab
PJ Pertti Elfving


Kokonhalli Oy
j. Linda Sundelin (ent. Sonntag)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, valtuusto / Helsingfors och
Nylands sjukvårdsdistrikt, fullmäktige
Irmeli Hoffrén

Sosiaalijaosto
j. Jere Riikonen, varaj. Reijo Mokka


Käräjäoikeuden lautamiehet – Nämndemännen i tingsrätten
Piia Malmberg, Hanna Salonen KD


Kiinteistötoimitusten uskotut miehet – Godemännen vid
fastighetsförrättningar
Asko Laaksonen, Joel Karvinen

Kutsuntalautakunta – Uppbådsnämnden
j. Erkki Naumanen, varaj. Pekka Malin

Porvoonseudun Asuntosäätiö, hallitus – Borgånejdens bostadsstiftelse,
styrelse
j. Joel Karvinen

Porvoon Museoyhdistys ry – Borgå museiförening rf, hallitus
j. Srba Lukic
Varaj. Brita Andersson


Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y –
Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f., hallitus
j. Erkki Naumanen


Porvoon Elävä keskusta ry – Borgå Levande Centrum rf
j. Minttu Helanne


Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä – Arbetsgruppen för bygglovsärenden i gamla stan
Pj Timo Kouki

 

Ympäristönsuojelun yhteistyöryhmä – Samarbetsgruppen för miljövård
vpj Tom Blomqvist

 

Ylikunnalliset:
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy hallitus: Hilu Kangas-Ranta
Porvoon ympäristöterveysjaosto vpj: Anni Sinkko, varaj. Srba Lukic
HUS Porvoo/valtuusto: Irmeli Hoffrén, varaj. Timo Kouki
HUS Vähemmistökielinen: Michael Berner, varaj. Irmeli Hoffrén
Itä-Uudenmaan poliisien neuvottelukunta: Thor-Gustav Wiksten, varaj. Heli Arola
Uudenmaan virkistysalueyhdistys: Aleksi Lehtonen, varaj. Gunilla Partanen

PORVOON KOKOOMUKSELLE JA KRISTILLISDEMOKRAATEILLE YLI 30 UUTTA PÄÄTTÄJÄÄ