Aloitteita kaupungin kehittämiseksi turvallisemmaksi ja viihtyisemmäksi

Kaupunginvaltuutettu, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Grönman on tehnyt 3 aloitetta, joiden tavoitteena on parantaa kaupungin vesiliikenteen turvallisuutta sekä kaupungin keskustan että saariston vapaa-ajan rakentamisen kehittämistä.   Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Nina Uski teki aloitteen koululaisten omaisuuden turvaamiseen kouluissa. Ninan aloitteen mukaan opetukseen

Valtuustoaloite: Jokisuiston nopeusrajoituksen muuttaminen

Valtuustoaloite: Jokisuiston nopeusrajoituksen muuttaminen

Esitän, että Porvoon kaupunki muuttaa jokisuiston nopeusrajoitusta siten, että nopeusrajoitus alkaa Kokonniemen kärjessä olevan vanhan kivilaiturin kohdalla. Nykyisin nopeusrajoitus alkaa jo ennen Hamaria olevan lilla barlastholmenin kohdalla. Nopeusrajoitus muutettiin alkamaan jo ennen Hamaria joitakin vuosia sitten. Perusteluna muutokselle oli Porvooseen