Aloitteita kaupungin kehittämiseksi turvallisemmaksi ja viihtyisemmäksi

Kaupunginvaltuutettu, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Grönman on tehnyt 3 aloitetta, joiden tavoitteena on parantaa kaupungin vesiliikenteen turvallisuutta sekä kaupungin keskustan että saariston vapaa-ajan rakentamisen kehittämistä.   Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Nina Uski teki aloitteen koululaisten omaisuuden turvaamiseen kouluissa. Ninan aloitteen mukaan opetukseen

Valtuustoaloite: Asemakaavamuutokset keskustan alueella

Esitän, että Porvoon kaupunki muuttaa viipymättä asemakaavoja Hopean korttelin ja Etolan tontin osalta siten, että Hopean korttelista voidaan purkaa Mannerheiminkadun ja Rauhankadun kulmassa oleva vihreä kivitalo ja Etolan tontilta voidaan purkaa Mannerheiminkadun ja Linnankoskenkadun kulmassa oleva puutalo. Samassa yhteydessä tulee