Mielipidekirjoitukset

Porvoon Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 26.2.2020: Talousarvion ylitykset

Arvoisa puheenjohtaja
Kaupungin tilinpäätös 2019 alkaa olla lähestulkoon valmiina varsinaista käsittelyään varten kaupunginhallituksessa. Perinteiseen malliin on valtuustolle tuotu sangen myöhään ja viime tingassa käsittelyyn toimialojen käyttötalouden ylitysoikeusesitykset. Myöhäisen ajankohdan lisäksi on kyse suorastaan järkyttävän suuruisista yhteensä 5,9 miljoonan euron ylityksistä. Tästä summasta valtaosa 4,6 miljoonaa euroa kohdistuu sosiaali- ja terveystoimeen. Kun siitä erottaa niin kutsutun tavanomaisen eli erikoissairaanhoidon osuuden 510.000 euroa on muu sosiaaliterveystoimi ylittänyt annetut määrärahat yli 4 miljoonalla eurolla.
Valmistelu tältä osin kaupunginhallitukselle ja edelleen nyt meille valtuustoon on ollut pintapuolista ja suuripiirteistä kuten esityslistan leipätekstistäkin ilmenee. On ladeltu vain toteutumat eri toiminta-alueiden osalta eikä olla menty pintaa syvemmälle niin kutsuttuihin juurisyihin ja siihen miten ja miksi näin on päässyt tapahtumaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyä ei ole ehditty saamaan mukaan saatteeksi vaan valmistelu on tapahtunut rahoitusjohdon ja sosiaali- ja terveysjohdon yhteistyönä.
Ensi alkuun haluan todeta, että kyseessähän on tärkeä lakisääteinen ja äärimmäisen merkittävä toimintakokonaisuus. Näin todennee moni päättäjä puolustuspuheissaan.
Arvoisa puheenjohtaja
Kyse ei ole ensisijaisesti toiminnan merkittävyydestä vaan siitä, että miten tähän tilanteeseen ollaan ajauduttu. Missään vaiheessa vuotta puhumattakaan loppuvuoden talousraporttien käsittelyä kaupunginhallituksessa ei ole esitetty mitään hälyttäviä ennusteita talousarvion ylityksistä korkeintaan ounasteltu ja oletettu, että erikoissairaanhoito saattaa perinteisesti kuitata miinusmerkkisen loppulaskun kaupungillemme. Keskiöön nousee väistämättä kysymys siitä miten talouden ja toiminnan seuranta, niistä raportointi on järjestetty asiankuuluvalla tavalla vai onko järjestelmällistä toimintatapaa ja prosessia ollut ollenkaan. Tähän voinee vastata tänään esimerkiksi vaikka lautakunnan puheenjohtaja valtuutettu Tapani Eskola.
Eikö niin kutsutut kellot ole soineet kertaakaan edes vuoden loppupuolella ja onko lautakuntaa informoitu toiminnan muutoksista ja tarpeista siten, että niiden vaikutus talousarvion käyttötalouden riittävyyteen tuodaan myös asianmukaisesti esille. Palvelujen ostot on nyt meille saatettujen tietojen mukaan suurin syypää ja ikään kuin yllätyksenä joulukuulle tupsahtaa yli 3 miljoonan laskut suunnitellusta poiketen.
Tulee mielleyhtymä 1900-luvun alun naakkoajasta joululahjoihin liittyen, jolloin joulusta uuteenvuoteen ulottuvana aikana lahjoja nakattiin eli heitettiin ulko-ovesta sisään.
Arvoisa puheenjohtaja
Toivuttuani tämän asian ilmitultua järkytyksestäni päättäjänä siitä kuinka huonolla tolalla minulle käsittämättömästä syystä on ollut talouden hallinta ja seuranta suhteessa alati kasvaviin vaatimuksiin ja lisääntyneisiin tarpeisiin sosiaali- ja terveystoimessa. Menot ovat kasvaneet meillä ja muissa Suomen kunnissa pelkästään väestön ikääntymisvauhdin kiihtymisen myötä. Tämän lisäksi samanaikaisesti Porvoossakin mietitään Apotti-järjestelmän käyttöönottoa ja jonka hintalappu on pelkästään nykyistä Lifecare-järjestelmää 2,5 Me per vuosi kalliimpi plus tarvittavat lisäresurssit ja 8 Me lainatakaukset päälle jne. Eikö olisi syytä ottaa tältäkin osin aikalisä käyttöön arvoisat sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat. Kaikki vaikuttaa kaikkeen eikä tarvitse olla mikään erinomainen ennustaja niin monien muiden kuntien meneillään olevaan yt-neuvottelurivistöön liittyy tällä vauhdilla myös Porvoon kaupunki.
Olen pyrkinyt mahdollisimman maltillisesti esittämään valtuustoryhmämme näkemyksen tässä talousarvion muutosasiassa. Kevään aikana tarkastuslautakunnan tilinpäätöskäsittelyn ja mahdollisten selvitystarpeiden jälkeen valtuusto käsittelee tätä asiaa uudemman kerran kesäkuun kokouksessaan.
– Markku Välimäki, Porvoon Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja