Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu valtuuston käsittelemien asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.

Kaupunginhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Niitä on lisäksi täsmennetty Porvoon kaupungin hallintosäännössä.

Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakorvaukset määritellään hallintosäännössä, § 65.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginhallituksen edustajat


Jorma Wiitakorpi
Puheenjohtaja
p. 040 175 8510
Nina Uski
Jäsen
Seppo Ijäs
Varajäsen
Hilkka-Leena Orava
Varajäsen
Silja Metsola
Varajäsen