Ajankohtaista

PORVOO – MAHDOLLISUUKSIEN KOTIKAUPUNKI

Porvoo on unelmien kotikaupunki, jossa on monenlaisia yksilöllisiä unelmia. Porvoon Kokoomus haluaa, että Porvoo on paikka, jossa on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan.

Kunnan tulee ensisijaisesti olla palvelujen järjestäjä ja mahdollistaja. Mahdollisuuksien kotikaupunki järjestää kuntalaisten palvelut kustannustehokkaasti, monipuolisesti ja joustavasti sekä kehittää kuntalaisten palveluita ja toimintaympäristöä yhdessä palvelujen tuottajien kanssa.

Meidän unelmamme on vastuullisesti kehittyvä kulttuuri- ja sivistyskaupunki, jonka talous on kunnossa ja jossa on hyvä elää ja yrittää yksilöllisiä tarpeita ja ympäröivää luontoa kunnioittaen. Meidän unelmamme on kotikaupunki, joka käyttää vastuullisesti jokaisen saamansa veroeuron ja hoitaa talouttaan siten, ettei sen asukkaiden tarvitse pelätä verojen nousevan. Unelmahan olisi, että saisimme samalla rahalla vielä parempia palveluita.

Mikä sinun unelmasi on? Miten teemme siitä mahdollista?

Vastuullisesti kehittyvä Porvoo 

Mahdollisuuksien kotikaupunki kehittyy vastuullisesti, sen talous on kestävällä pohjalla, se on aktiivinen elinkeinopolitiikassa ja sen päätökset ovat läpinäkyviä. Investoinnit ja määrärahat päätetään taloudellisen kantokyvyn mukaisesti.

Me Kokoomuksessa haluamme mahdollistaa kunnan palvelut ilman että veroja nostetaan tai nostetaan jatkuvasti lisää lainaa.

Unelmien tekeminen mahdolliseksi vaatii pitkäjänteistä, johdonmukaista ja läpinäkyvää päätöksentekoa. Valtuuston päätöksiä sitovat strategiset ohjelmat, periaatepäätökset ja prioriteetit, joista poikkeamisen tulee olla hyvin perusteltua. Erilaiset lyhytaikaiset kokeilut eivät saa olla oikotie pitkän tähtäimen suunnitelmien romuttamiseksi. Investointien saaminen kotikaupunkiimme vaatii selkeää johtamista ja päätöksentekoa.

Koronavirusepidemia on heikentänyt Porvoon taloutta ja vaikka yhteisöverotuotot ovat viime aikoina paikanneet taloutta, ei niistä riitä tarvittaviin investointeihin. Porvoolla on vuosittainen 10 miljoonan sopeutustarve ja erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kasvussa. Investointeja tehdään jo nyt lainarahalla. Hyvinvointialueet, joita nyt hallituspuolueet esittävät uutena hallintoratkaisuna, heikentävät kuntatalouden pohjaa entisestään.

Porvoo perii kuntalaisen ansiotuloista veroa 19.75 prosenttia. Hyvinvointialueiden myötä kunnan verotulopohjasta jää kunnalle vain kolmasosa, josta kunta lyhentää otettuja lainoja, kattaa sivistystoimen ja kuntatekniikan kulut sekä investoi  tulevaisuuteen kasvavalla talousalueella.

Onko sinun unelmasi antaa tuloistasi yhä suurempi osa ylikunnallisille hallintohimmeleille? – Meidän ei.

Elinvoimainen ja vastuullisesti kasvava kotikaupunki houkuttelee investointeja sekä mahdollistaa maankäytön ratkaisuissaan  yrityksille toimintaympäristön ja kuntalaisille monipuolisia asumisvaihtoehtoja,osallistaa kuntalaiset ja huomioi ympäristön monimuotoisuuden suunniteltaessa uusia alueita ja rakentamista. Mahdollisuuksien kotikaupunki elää ajassa tulevaisuuteen katsoen, seuraa ja vastaa kysyntätarpeisiin joustavasti. 

Liikennesuunnittelulla huomioidaan kuntalaisten tarpeisiin sopivat  liikkumismuodot, ja kehitetään liikenneratkaisuja yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Mahdollisuuksien kotikunnassa on tilaa kaikille ajoneuvoille ja jalankulkijoille kaikkina vuodenaikoina ja eri ikäryhmät huomioiden.

Vaaditaan läpinäkyviä kustannuksia päätöksenteon yhteydessä.

Pidetään kiinni sovitusta talousarviosta.

Osallistetaan kaupunkilaisia strategisten linjausten teossa.

Määritellään prioriteetit ja kehykset jotka ohjaavat taloudellisia päätöksiä.

Mahdollistetaan tiivis keskustarakentaminen ja monimuotoista asumista.

Kuunnellaan palveluyrityksiä, kauppiaita ja ravintoloitsijoita liikenneratkaisuissa.

Kehitetään palvelukyliä kyläohjelman mukaisesti.

Varmistetaan, että jalankulkijoilla, pyöräilijöillä ja autoilijoilla on helppo kulkea Porvoossa.

Kehitetään liikenneratkaisuja jotka turvaavat keskustan palvelut ja niiden saatavuuden myös kauempaa tuleville.


Hyvinvoiva Porvoo

Mahdollisuuksien kotikaupungissa turvataan laadukkaat saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut ilman että veroja tarvitsee nostaa. Siellä tuotetaan yksilöllisiä palveluita ketterästi, joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Riittävät resurssit mahdollistavat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja takaavat nopean hoitoon pääsyn. Mahdollisuuksien kotikaupungissa on osaavaa työvoimaa ja se on aloitteellinen vetovoimaisuuden lisäämisessä niin työnantajana kuin kotikaupunkina. 

Unelmamme on, että Porvoo tunnetaan hyvinvoinnistaan ja palveluistaan –  siitä, että täällä on hyvä asua. Tätä unelmaa on yhä vaikeampi mahdollistaa, jos palveluita siirretään pois kaupungin omien päättäjien valvonnasta.

Ennakoivat terveydenhuolto-, liikunta- ja harrastuspalvelut mahdollistavat kuntalaisille oman terveyden ylläpitämisen ja vaalimisen. Myös nopeasti kehittyvät digitaaliset ratkaisut mahdollistavat kustannustehokkaita ja kannustavia terveys- ja liikuntapalveluita. Kaikkia sairauksia ei voi ennaltaehkäistä ja kuka tahansa meistä saattaa tarvita yllättäen pikaista hoitoa. Päivystävän sairaalan palvelut on tärkeää pitää Porvoossa.

Vanhusten laadukas hoito on tärkeää. Joustavien ja yksilöllisten palvelujen kehittäminen on onnistunut Porvoossa kuntatasolla varsin joustavasti, mutta saatavuudesta tulee huolehtia. On myös syytä tarkastella uudelleen hoitokriteerit huonokuntoisen vanhukset siirtämiseksi laitos- tai palvelukotihoitoon. Vanhuspalvelujen tarve kasvaa koko ajan. Mahdollisuuksien kotikunnassa on tarjolla sekä kotipalveluja että laitoshoitoa vanhuksillemme. Riittävät resurssit tuetussa asumisessa,  kotisairaanhoidossa ja laitoshoidossa tukevat yksilön vapautta valita. Hoivakotien valvonta ja osaava henkilökunta takaavat laadun. 

Pidetään sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalvelujen hallinto Porvoossa.

Pidetään päivystävä sairaala Porvoossa.

Turvataan palvelujen laatu, taataan riittävät resurssit ja pidetään huolta alan ja alueen houkuttelevuudesta uusille työntekijöille.

Kehitetään palveluja ja turvataan niiden saatavuus jatkuvalla dialogilla alan toimijoiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Turvataan palveluasumisen resurssit.

Kartoitetaan esteettömän asumisen mahdollisuuksien lisäämistä vastaamaan ikääntyvän väestön tarpeisiin. 

Tuetaan omaishoitajien jaksamista.

Otetaan mukaan digitaalisten palvelujen tarjoajia ja kehitetään yhteistyötä alan yritysten kanssa.

Tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoisiin sekä ohjattuihin liikunta- ja vapaa-ajan harrastuksiin kaikille ikäryhmille.

Kannustetaan ja investoidaan sekä harrastus- että kilpaurheiluun.

Osallistetaan urheilun seuratoimijoita päätöksentekoon esim. Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämisessä.

Luodaan mahdollisuuksia uusiin investointeihin kuten esim. uuden jäähallin rakentamiseen.

Yrittäjien Porvoo

Meidän unelmiemme Porvoossa on hyvä yrittää. Haluamme että Porvoo toimii mahdollistajana yrittäjille kaikessa toiminnassaan.

Yrittäjät työllistävät porvoolaisia ja tuovat verotuloja mutta yrityksissä on myös näkemystä miten kaupunkia halutaan kehittää.  Pienyrittäjillä ja kauppiailla on koronavuoden jälkeen vaikeuksia pysyä pinnalla. Nyt jos koskaan on huomioitava ettemme vie päätöksillämme yrittäjiltä mahdollisuuksia vaan lisätään niitä. Mahdollisuuksien kotikaupungissa kuunnellaan yrittäjiä uusien hankkeiden suunnittelussa, olipa kyse kaavoituksesta, hyvinvointipalveluista, kulttuurista tai vaikkapa uusista liikennejärjestelyistä.

Mahdollisuuksien kotikaupunki on luotettava kumppani yrityksille.

Hankintalaki määrittelee kunnan omien hankintojen reunaehdot. Toivomme että kaupunki panostaa hankintaosaamiseen ja huomioi porvoolaiset yritykset hankinnoissa, esim. pilkkomalla hankintoja, laadusta tinkimättä. Pitkäjänteinen yhteistyö ja molemminpuolinen luottamus paikallisten yritysten kanssa takaa myös toimitettavien tuotteiden ja palvelujen laadun. 

Mahdollistavia toimenpiteitä:

Tuetaan yritysten toimintaedellytyksiä johdonmukaisesti.

Ylläpidetään jatkuvaa dialogia yrittäjien kanssa.

Jaetaan julkisten hankintojen kilpailutukset sopiviin osiin.

Otetaan huomioon yritykset päätöksenteossa.

Määritellään henkilö, jonka vastuualueena yritysten tarpeiden kuunteleminen sekä aktiivinen kaupungin lobbaus.

Turvataan elinkeinon pysyminen Porvoossa esim. alentamalla kiinteistöverotusta.

Kannustetaan uusien yritysten syntymistä Porvooseen.

Kehitetään yrittäjäystävällisiä kokeiluja, kuten maksuton pysäköinti keskusta-alueella.

Luonto- ja kulttuurielämysten Porvoo

Porvoo on perinteikäs taitelijoiden ja kirjailijoiden kotikaupunki, jossa kulttuurille annetaan tilaa ja jossa eletään käsi kädessä luonnon kanssa.

Myös kulttuuri- ja luontoelämykset luovat hyvinvointia ja haluamme että Porvoo tarjoaa mahdollisuuksia molempiin. 

Haluamme että Porvoo tunnetaan kaupunkina, jossa on tilaa tehdä ja mahdollisuuksia saattaa unelmat toteen.

Kulttuurikaupunkina Porvoon tulee tarjota luovuudelle avoin toimintaympäristö. Tämä tarkoittaa erilaisia yrityspalveluita kulttuuripalvelujen tarjoajille, tiloja taiteen tekemiselle ja näkymiselle, perinteiden ja nykytekniikan yhdistämistä, tapahtumia ja törmäyttämistä sekä jatkuvaa dialogia kulttuuripalvelujen ja taiteen perusopetuksen palveluntarjoajien kanssa. Kehitetään myös kirjastopalveluita ja sen tiloja kulttuurin ja kuntalaisten kohtaamispaikkana. Yhdessä kuntalaisia osallistaen tuotettu kulttuuriohjelma auttaa priorisoimaan kulttuurihankkeet myös tiukan talouden aikoina.

Porvoon upeat maastot ja ympäröivä luonto ansaitsee huomiomme ja kunnioituksemme. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on huomioitava myös kaupungin omassa toiminnassa ja uusien hankkeiden suunnittelussa.

Mahdollisuuksien kotikaupunki vaikuttaa aktiivisesti alueen luonnollisen ympäristön hyvinvointiin ja pitää huolen siitä, että Porvoossa on saavutettavia virkistysalueita, jotka eivät kuluta luontoa.

Haluamme mahdollistaa, että Porvoo on kaupunki jossa rakennettu ja luonnollinen ympäristö ovat tasapainossa. 

Annetaan tilaa taiteelle.

Kehitetään kulttuuripalveluja yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Tehdään yhdessä kaupunkitapahtumia, käytetään rohkeasti osallistavaa tekniikkaa.

Yhdistetään perinteitä uusiin esitysmuotoihin, esim. virtuaalinen kuvataidemuseo Porvoon taideaarteista.

Kehitetään kirjaston palveluita ja tarjontaa.

Kehitetään luontopalveluita ja virkistystoimintaa luontoa kunnioittaen.

Huolehditaan kaupunkipuiston ja virkistysalueiden palvelujen resursseista.

Rakennetaan vastuullisesti tiivistä kaupunkiympäristöä siten, että ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän.

Kuunnellaan yrityksiä ja kulttuuritoimijoita Raatihuoneentorin toiminnan kehittämisessä, esim yhdistämällä nykyisen toritoiminnan ja tapahtumat.

Sivistyksen Porvoo

Laadukkaat sivistyspalvelut lisäävät hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaisuutta.

Porvoo on vahva sivistyskaupunki. Mahdollisuuksien tasa-arvo on sivistyksen ytimessä. Porvoon Kokoomus haluaa että Porvoo on tunnettu innovatiivisesta ja laadukkaasta opetuksesta sekä turvallisesta ja liikkumiseen kannustavista opetusympäristöistään. Mahdollisuuksien kotikaupungissa kaikilla on taustastaan riippumatta mahdollisuus oppia ja kouluttautua oman polkunsa mukaisesti.

Turvataan oppimisen resurssit. 

Sivistyskaupunki reagoi yhteiskunnan muutoksiin. Turvallinen oppimisympäristö on jokaisen oppijan oikeus ja rakenteita tulee kehittää vastaamaan nykyajan vaatimuksia, ehkäisemään kiusaamista ja väkivaltaa ja edistää parempaa viestintää eri toimijoiden välillä. 

Ammatillisessa opetuksessa on edistettävä yhteistyötä yritysten ja työelämän ja oppilaitosten välillä. Ammatillisen opetuksen on oltava laadultaan ja määrältään riittävää antamaan valmiudet työelämään sekä kehitettävä oppimisen valmiuksia. Porvoossa tulee tarjota myös monipuolista valtakunnallisesti tasokasta lukio-opetusta ja kannustettava kansainvälisyyteen.

Tunnistetaan ja huomioidaan erilaisten oppijoiden tarpeet opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tuetaan opettajien jaksamista ja ammatillista kehittymistä.

Taataan kaikille porvoolaislapsille ja -nuorille terveet ja turvalliset koulut.

Ehkäistään koulukiusaamista ja osallistutaan valtakunnallisiin hankkeisiin.

Kuunnellaan oppilaita, vanhempia sekä koulutoimen toimijoita.

Parannetaan viranomaisten, kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Tarkastellaan uudelleen koulun, opettajien ja koulutoimen välisiä viestintä- ja yhteistyön rakenteita.

Kannustetaan ja tuetaan porvoolaisia yrityksiä koulutus- ja oppisopimusten käyttöön.

Tunnistetaan ja huomioidaan erilaisten oppijoiden tarpeet opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tarina