Aloitteet

Valtuustoaloite: Porvoon kaupungin liittyminen Aseman Lapset ry:n kiusaamiseen puuttuvaan hankkeeseen

Porvoossa 1.11.2022.
 
Esitän, että Porvoon kaupunki osallistuu Aseman lapset ry:n kiusaamiseen puuttuvaan hankkeeseen.
Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin ja lapsuuteen. Kiusaamiseen on puututtava ja meillä täytyy olla riittävät toimenpiteet miten kiusaamiseen puututaan.
Tarvitsemme lisätukea kouluille ja vanhemmille kiusaamistilanteisiin. Hankkeen kautta kouluille ja perheille tarjotaan apua neuvottomuutta ja voimattomuutta aiheuttaviin tilanteisiin. Monesti ulkopuolisella toimijalla on suuri merkitys konfliktien ratkeamisessa.
 
Tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti jopa yhtä lasta kymmenestä. Kahdenkymmenen oppilaan luokassa on arviolta yksi tai kaksi lasta, joita kiusataan. Kiusattujen lisäksi kouluissa on lukuisia oppilaita, jotka joko itse kiusaavat, seuraavat kiusaamista sivusta tai pelkäävät tulevansa kiusatuiksi. Jo pelko kiusatuksi tulemisesta voi heikentää oppilaiden viihtymistä koulussa.
Kyseinen Aseman lapset k-0-kiusaamiseen puuttuvan hankkeen toimintamalli ei korvaa koulujen käytössä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä, vaan tukee ja vahvistaa niitä. Se tuo uutta näkökulmaa konflikteihin, tehostaa yhteistyötä ja vahvistaa muissa yhteyksissä toimivaksi todettuja menetelmiä.
 
Nina Uski, KOK
Juha Kittilä, KOK
Jarmo Grönman, KOK
Markku Välimäki, KOK
Janne Ranta, KOK
Nea Hjelt, KOK
 
Aloitetta tukevat myös varavaltuutetut Hilkka-Leena Orava ja Irmeli Hoffren