Kaupunkikehitys

Erkki Naumanen: Porvoon investointiohjelma vaatii johdonmukaisuutta ja priorisointia

Porvoon kaupunkikehityksessä on nyt menossa huikea, lyhyen ja pitkän tähtäimen hankkeiden kehi-tysohjelma. Tämä on kaupunkikuvan kannalta positiivinen asia, osoittaen kaupungin kehityspoten-tiaalin. Investointiohjelmassa on käytännössä jokaiselle jotakin. Näkyvästi kehittyvä kaupunki hou-kuttelee uusia asukkaita, myös mittavan ja monimuotoisen asuntotuotannon myötä.

Suunnittelussa ja toteutuksen alkuvaiheessa olevien hankkeiden kokonaiskustannusvaikutus on noin 65-70 miljoonaa euroa, sisältäen Itäratahankkeen 10 milj. euron rahastovarauksen. Osa hankkeista on jo sangen pitkälle valmisteltuja ja osittain toteutuksessakin, kuten päiväkoti Metsätähti, Länsirannan vierasvenesatama, Keskustan ja Torin uudistaminen. Kehitysvaiheessa ovat läntisen Manner-heiminväylän puistokatuhanke ja Näsin liityntäpysäköintipaikka. Uusin on Kokonniemen liikuntakeskus, josta on annettu 17.2. ensimmäinen konseptisuunnitelma kaupunkilaisten tutustut-tavaksi. Tämän hankkeen suhteen toivotaan elokuussa työnsä aloittavan uuden kaupunginvaltuuston tekevän jatkotyötä linjaavia periaatepäätöksiä (Uusimaa-lehti 17.2.2021).
Kaupunkikehitysohjelmassa on suunnitelmia sekä keskusta-alueen, että lähialueiden suhteen. Porvoo on historiallinen ja perinteikäs kaupunki, joka viettää tänä vuonna 675 juhlavuottaan. Tästä johtuen keskustakehittämisen painoarvo tulisi olla sangen korkealla prioriteeteissa. Keskusta-alueen uudisrakentaminen tulee sopeuttaa arkkitehtonisesti jo olemassa olevaan vanhaan, tyylikkääseen rakennuskantaan sekä suosia puurakentamista, jos mahdollista. Vastaavasti lähialueilla on tärkeää, että rakentaminen on ympäristöön hyvin soveltuvaa ja kaunista rakennustyyliä.
Tässä tilanteessa, kun on eri hankkeistusvaiheissa olevia projektikohteita, niin pidän tärkeänä toteutusvaiheen johdonmukaisuuta, etteivät jo toteutusta odottavat projektit jää uusien ”jalkoihin”. Tiedän kokemuksesta, että uudet hankkeet ovat aina kiinnostavia ja niihin innostutaan suurella mielenkiinnolla. Toki turvallisuus edellä mennään, esimerkkinä Kokonniemen liikuntakeskus-hanke, jonka toteutuksessa tulisi huomioida nykyisten liikuntatilojen kunto ja käytettävyys.
Tällaisen mittavan hankepaletin hoito edellyttää tehokasta kilpailutusta ja päätöksentekoa, jotta kustannukset pysyisivät hyvin hallinnassa. Pidän tärkeänä kaupunkilaisten, yrittäjien ja eri asianosaisten osallistamista hankkeisiin suunnitteluvaiheessa, jolloin hankkeiden lähtötiedot ja suunnitteluperusteet olisivat hyvin määriteltyjä. Mitä monipuolisemmin hankkeet ovat suunni- teltuja, sitä joustavampaa niiden käsittely on kaupungin päättävissä elimissä. Kokonniemen liikuntakeskushanke onkin oiva esimerkki, jossa hankkeelle on varattu hyvin suunnitteluaikaa – evoluutiopolulla – ennen varsinaista ensimmäisen vaiheen toteutusta ”aikaisintaan vuonna 2025”.

Uusien kerrostaloalueiden rakentamiseen sopisi hyvin alue Mäntsäläntien varrella Kuninkaanportin lähellä, jolloin Itäradan Porvoo asema olisi lähellä. Tällä alueella voisi olla korkeitakin kerrostaloja, kun lähistöllä ei ole omakotitaloasutusta. Kerrostalot molemmin puolin tietä muodostaisivat näyttävän tuloportin Porvooseen. Kuninkaanportissa olisi perusteltua olla myös päivittäis-tavarakauppa pääkaupunkiseudulla työssäkävijöitä varten. Toinen kerrostaloalue voisi olla Tolkkistentien molemmin puolin Gammelbackan ja Tolkkisten välisellä alueella.

Erkki Naumanen kehityspäällikkö, emeritus
kuntavaaliehdokas
Kokoomus Porvoo
Kirjoitus on julkaistu Uusimaa-lehdessä 22.3.2021