Aloitteet

Aluevaltuustoaloite: Seniorineuvoloiden pilotointi Itä-Uudellamaalla

Porvoossa 5.5.2022.

Vanhuuseläkkeelle siirryttäessä, eli 65 ikävuoden jälkeen, yhä useammalla on elämää edessään vielä kaksikymmentä, tai jopa kolmekymmentä vuotta. Se, kuinka laadukkaiksi jäljellä olevat vuodet muodostuvat, riippuu pitkälti toimintakyvystä.

Työterveyshuollossa asiat ovat hoituneet helposti, mutta uudessa elämänvaiheessa omasta terveydestä ylläpitäminen jää usein oman aktiivisuuden varaan.
Tilanne on nurinkurinen, koska juuri eläköitymisen jälkeen ikääntymiseen liittyvät ja toimintakykyä pikkuhiljaa vaikeuttavat sairaudet alkavat lisääntyä. Tämän takia esimerkiksi Raahessa, Oulussa ja Rovaniemellä on otettu käyttöön seniorineuvolat. Koko ikäluokka, eli 65 vuotta täyttäneet on kutsuttu terveystarkastukseen, josta tarvittaessa on ohjattu jatkohoitoon. Näin on pystytty löytämään piilevää diabetesta, sydänsairauksia ja muistisairauksia. Käynniltä on saanut mukaansa raportin, jossa on lueteltu riskitekijät sekä annettu kirjalliset suositukset toimenpiteistä. Kutsutuista yli 80 prosenttia on tullut paikalle. Näin on saavutettu myös ne, jotka muuten eivät hakeutuisi terveystarkastuksiin.


Raahessa seniorineuvolat ovat olleet käytössä jo yli 15 vuoden ajan, ja yhden käynnin kustannus on ollut noin 200 euroa. Vertailun vuoksi voi todeta, että yhden hoivakotiasukkaan vuosihoito on ollut noin 55 000 euroa, mikä vastaa lähes 300 seniorineuvolatarkastusta. Ajoittamalla käynnit koulujen kesäloma-ajalle on voitu hyödyntää kouluissa työskenteleviä terveydenhoitajia, jolloin uusia vakansseja ei ole tarvittu.
Porvoossa on käytössä ollut omahoitotiimi-palveluja mm. diabetesta sairastaville ja omaishoitajille. Muistisairauksiin ja Parkinsonin tautiin sekä muihin liikeratasairauksiin sairastutaan jo työelämän viimeisinä vuosina ja eläkeiän varhaisvuosina yhä enemmän. On tärkeää, että 65-vuotiaat saavat kokonaisvaltaista hoitoa terveyden ylläpitämiseen, kuntoutumiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tarvitaan järjestelmällisyyttä ja johdonmukaista seurantaa ja ohjausta, joita lakisääteinen seniorineuvolatoiminta pystyisi tarjoamaan.


Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa terveydenhuolto- ja sotepalveluiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. On tärkeää, että muutoksen myötä haetaan parhaita käytäntöjä eri ikäluokkien palveluissa ja viedään niitä käytäntöön sitä mukaa, kun uudistuksen käytäntöönpano etenee.
Me aloitteen allekirjoittajat esitämme, että aluevaltuusto varaisi vuoden 2023 talousarviosta alkaen budjettivaroja eläkeläisten ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon sekä seniorineuvolamallin pilotointiin esimerkiksi 1-3 paikkakunnalla tai Itä-Uudenmaalla kokonaan siten, että kokeilussa huomioidaan Raahen ja muiden Suomen alueiden kokemukset asiasta. Lisäksi esitämme, että aluevaltuusto selvittäisi EU-instrumenteista mahdollisesti haettavissa olevat kehittämisvarat seniorineuvolahankkeelle.

Silja Metsola, KOK-KD
Irmeli Hoffrén, KOK-KD
Nina Uski, KOK-KD

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *