Michael Berner

Hallitusammattilainen, professionell styrelsemedlem

Muutin Porvooseen neljä vuotta sitten. Sekä työ että politiikan taustani on ollut Helsingissä. Urheilu, Terveydenhoito ja kaupunginsuunnittelu ovat erikoisalaani. Muuten on kyllä talous ja raha se minkä todella osaan. Koko työurani tein perheyrityksessämme jossa viides polvi nyt ottaa vastuun. Jag flyttade till Borgå för fyra år sedan. Jag har bott och verkat i Helsingfors, både i arbetslivet och politiken. Idrott, hälsovård och stadsplanering är min specialitet. Naturligtvis är ekonomi och pengar det jag verkligen kan och som jag lärt mig i vårt familjeföretag som nu tagits över av den femte generationen.