Linda Sundelin

Linda Sundelin – yrittäjän asialla. Pidetään Porvoo tulevaisuudessa entistä houkuttelevampana paikkana yritystoiminnalle.
Yrittäjyyden, urheilun, jaksamisen ja yleisen hyvinvoinnin lisäksi kannan yhtä lailla huolta myös vähävaraisten lasten ja nuorten mahdollisuuksista osallistua harrastus- ja liikuntatoimintaan. Yhteisöllisyyden tuoma kuuluvuuden tunne on kasvavalle nuorelle merkittävä tekijä mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Ja luonnollisesti aktiivisena luontoliikkujana myös luonto ja ympäristöasiat ovat lähellä sydäntä.

Olen 47-vuotias syntyperäinen porvoolainen kolmen lapsen äiti, kilpaurheilija ja liikunta-alan yrittäjä. Äidinkieleltäni olen ruotsinkielinen. Minulle tärkeitä asioita ovat paikallisten pienyrittäjien aseman vahvistaminen, kuntalaisten mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen ja fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, sekä kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa Porvoon asioihin. Lähellä sydäntäni ovat kilpaurheilun lisäksi luonto, musiikki ja eläimet. Vapaa-aikana harrastan kiipeilyä, musiikkia, luontoliikuntaa koiran kanssa ja vaeltamista.

Jag är 47 år gammal mamma till tre, tävlingsidrottare och sport företagare från Borgå. Mitt modersmål är svenska. Viktiga saker för mig är lokala småföretagares situation, mångsidiga hobby möjligheter för lokalbefolkningen och en möjlighet för invånare att ta hand om sin mentala och fysiska hälsa. Jag hoppas också kunna ge invånarna möjlighet att ta del av det lokala beslutsfattandet. Förutom min sportkarriär är det viktiga för mig natur, musik och djur. Mina hobbyer är klättring, musik, jogga med min hund och vandra.

I’m a 47 years old mother of three, competitive athlete and sport entrepreneur from Porvoo. My mother language is Swedish. Important things for me are the local small business owner’s situation, versatile hobby opportunities for local residents and an opportunity for residents to take care of their mental and physical health. I would also hope to provide an opportunity for residents to take part in local decision making. Beside my sports career the important things for me are nature, music and animals.

My hobbies are climbing, music, jogging with my dog and hiking.