Matti Raatikainen

Siviilikriisinhallinnan erityisasiantuntija

67 vuotias syntyperäinen porvoolainen; perheen muodostavat puoliso, kaksi aikuista lasta ja kolme vuotias koira. Harrastan kirjallisuutta, elokuvaa, moottoripyöräilyä, kuntoilua, kalastusta ja veneilyä.

Pitkä ura sekä Helsingin rikospoliisissa että Suojelupoliisissa josta eläköidyin ylitarkastajan virasta 2019. Lisäksi työskentelin 10 vuotta YK:n alaisessa Kansainvälisessä Rikostuomioistuimessa johtaen yksikköä joka tutki ex-Jugoslaviassa tehtyjä sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan. Samanlaisissa tehtävissä toimin myös EU:n oikeusvaltiomissiossa EULEXissa Kosovossa, lisäksi olen työskennellyt YK:n alaisessa tutkintakomissiossa Libanonissa sekä Sisäministeriön erityisasiantuntijana Virossa itsenäisyyden jälkeisinä vuosina.

Monivuotinen työskentely eri maiden hallitusten ja paikallishallintojen sekä kansainvälisten ja paikallisten organisaatioiden kanssa monikulttuurisessa, monietnisessä ja moniuskonnollisessa ympäristössä sotienjälkeisissä hauraissa valtioissa on opettanut paitsi yhteistyö- ja ongelmanratkaisukykyä, myös nöyryyttä ja suvaitsevaisuutta sekä uskoa siihen että nepotismin, korruption ja väkivallankin keskellä yhteistyöllä sekä oikein valituilla keinoilla ja arvoilla ihmisten olosuhteita voidaan parantaa. Tämän ei pitäisi olla ylivoimaista kotikaupungissakaan.

Kunnanvaltuutettuna Porvoossa erityisen mielenkiintoni kohteena tulisivat olemaan kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen, osallistamisen kehittäminen etenkin mitä tulee yrittäjiin, ikääntyneisiin ja nuoriin, kaupungin hyvinkin erilaisin keinoin toteutettava vetovoimaisuuden lisääminen sekä kaupunki- ja liikennesuunnittelun kehittäminen huomioiden kaikki liikennemuodot ja kaikki asukkaat, etenkin yrittäjät ja ikääntyneet.

67 year old native of Porvoo; the family consists of a spouse, two adult children and a three year old dog. I enjoy literature, film, motorcycling, exercise, fishing and boating.

Long career in both the Helsinki Criminal Police and the Finnish Security Intelligence Service, from which I retired as Chief Superintendent in 2019. I also worked for 10 years at the UN International Criminal Court, heading a unit investigating war crimes and crimes against humanity in ex-Yugoslavia and held a similar position at the EU Rule of Law Mission in EULEX Kosovo, and also worked in the UN Commission of Inquiry in Lebanon and as a Specialist of the Ministry of Interior in Estonia in the post-independence years.

Many years of working with governments and local governments and international and local organizations in a multicultural, multiethnic and multi-religious environment in post-war fragile states has taught  not only cooperation and problem-solving skills, but also humility and tolerance. I could see that also in the midst of nepotism, corruption and violence, cooperation and the use of right means and implementation of right values can indeed improve people’s conditions.

In Porvoo, as a member of the municipal council my particular interest would be to increase the transparency of municipal decision-making, to improve the engagement especially for entrepreneurs, the elderly and young people, to increase the city’s attractiveness through various means and to improve the urban and transport planning as regards all modes of transport and all residents, especially entrepreneurs and the elderly.