Erkki Naumanen: Porvoon investointiohjelma vaatii johdonmukaisuutta ja priorisointia

Erkki Naumanen: Porvoon investointiohjelma vaatii johdonmukaisuutta ja priorisointia

Porvoon kaupunkikehityksessä on nyt menossa huikea, lyhyen ja pitkän tähtäimen hankkeiden kehi-tysohjelma. Tämä on kaupunkikuvan kannalta positiivinen asia, osoittaen kaupungin kehityspoten-tiaalin. Investointiohjelmassa on käytännössä jokaiselle jotakin. Näkyvästi kehittyvä kaupunki hou-kuttelee uusia asukkaita, myös mittavan ja monimuotoisen asuntotuotannon myötä. Suunnittelussa ja

Porvoo – mahdollisuuksien kotikaupunki

Porvoo on unelmien kotikaupunki, jossa on monenlaisia yksilöllisiä unelmia. Porvoon Kokoomus haluaa, että Porvoo on paikka, jossa on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan. Kunnan tulee ensisijaisesti olla palvelujen järjestäjä ja mahdollistaja. Mahdollisuuksien kotikaupunki järjestää kuntalaisten palvelut kustannustehokkaasti, monipuolisesti ja joustavasti sekä kehittää

Erkki Naumanen: Porvoolla on loistavat mahdollisuudet kehittyä

Itäratahanke on Porvoolle pitkän tähtäimen kehitystoiminnan kärkihanke. Toteutuessaan se antaa Porvoolle merkittävän elinkeinoelämän kasvupotentiaalin ja asukasmäärän nousumahdollisuuden. Radanvarsikunnat ja kaupungit ovat haluttuja asuinpaikkoja nopeiden liikenneyhteyksien takia. Lisäksi se olisi merkittävä kansallisten ja kansainvälisten kulkuyhteyksien luontainen verkosto. Turistit pääsevät suoraan lentokentältä

Irmeli Hoffrén ja Nina Uski: Eräpäivä koronalle?

Eräpäivä koronalle?   Koronapandemia on pyörinyt keskuudessamme jo vuoden erilaisine rajoituksineen. Tilanne tulee kestämään vielä kuukausia rokotuksista huolimatta. Poikkeuksellinen aika ja koronarajoitukset ovat saaneet ihmiset huomaamaan sitä todellisuutta, jossa jotkut elävät jatkuvasti. Yksinäisyydestä ja eristäytymisestä kärsivät eniten ne ihmiset, jotka

Sari Glad: Käytetäänkö Porvoossa valtion koronatukea myös vanhushoitoon?

Porvoon kaupunki on saanut valtiolta koronatukea 24 miljoonaa euroa. Mm. se on nostanut kaupungin viime vuoden tuloksen 27 miljoonan ylijäämäksi. Kaupunki suunnittelee nyt rahastoivansa voittoja tulevaisuuden investointeihin, mm. ratahankkeisiin. Pääministeri Sanna Marin sanoi Eduskunnan kyselytunnilla vanhusten kotihoitoa käsittelevässä, kiivaassa keskustelussa,

Pertti Elvilä-Elfving: Porvoon uudet teollisuusnäkymät

Pertti Elvilä-Elfving: Porvoon uudet teollisuusnäkymät

Porvoon uudet teollisuusnäkymät Yhtiö nimeltään P2X ei ehkä suurelle yleisölle sano yhtään mitään. Uusiin energiantuotantomenetelmiin tutustuneille nimi on jo tutumpi. Kyseessä on suomalainen päästöttömän energian kehittämiseen ja tuottamiseen erikoistunut yritys, joka hakee uusille investoinneilleen EU:n komission tukijärjestelmistä investointitukea. Tukea saataneekin,